Jste zde: Domácí stránka |
Sokol Běchovice > Krátké zprávy > VALNÁ HROMADA TJ SOKOL BĚCHOVICE II.

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL BĚCHOVICE II.

18.11.2011

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL BĚCHOVICE II

 

 

 

 

"Spolek Tělovýchovná jednota Sokol Praha 9 - Běchovice II" svolává řádnou valnou hromadu

 

dne 23. dubna 2017 od 19:00 resp. 19:30 hod v prostorách

 

klubovny SB2 v rámci SANK (Sportovního areálu Na Korunce)

 

Program jednání:

1/ zahájení

2/ prezence členů a stanovení usnášeníschopnosti VH

3/ návrh a schválení programu

4/ úvodní slovo starosty  (shrnutí uplynulého období + plány) - obecně

- SANK

- Příchovice

5/ zprávy jednotlivých vedoucích oddílů a správců částí

futsal - in-line - turistika - ping-pong – Příchovice - SANK

6/ "Spolek" – stanovy & další …

7/ prezentace a schválení výsledků činnosti za rok 2016

8/ rozprava a otázky členů

9/ návrhy usnesení + hlasování

10/ závěrečné slovo + ukončení

 

V případě, že ve stanovenou hodinu nebude přítomen potřebný počet členů tak, aby byla VH usnášeníschopná, bude se konat mimořádná VH na stejném místě týž den o 30 minut později.

VV Sokola Běchovice II

dne:

02/04/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Areál správce
tel. +420.728 160 138        

Chata správce
tel. +420.602 663 354

NÁMĚTY ...
PŘIPOMÍNKY ...
STÍŽNOSTI ...

Loading...

Krátké zprávy

Krátké zprávy

Běchovická korunka 2017

DALŠÍ ZÁVOD BĚCHOVICKÉ KORUNKY 2017 SE USKUTEČNÍ JIŽ 3.5.2017


VALNÁ HROMADA TJ SOKOL BĚCHOVICE II.

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL BĚCHOVICE II