Jste zde: Domácí stránka |
Sokol Běchovice > Aktuality > GDPR Spolek Tělovýchovná jednota Sokol Praha 9 - Běchovice II.

GDPR Spolek Tělovýchovná jednota Sokol Praha 9 - Běchovice II.

4.6.2018 ochrana osobních údajů

Soubor:
20180529151431.pdf
Popis:
Zabezpečení rezervačního systému proti zneužití osobních dat.
Formát:
pdf
Velikost:
150kB

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V Spolek Tělovýchovná jednota Sokol Praha 9 - Běchovice II.

 

 

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“),

 

 

 

Spolek Tělovýchovná jednota Sokol Praha 9 - Běchovice II. jako Správce (dále jen „SB2“) osobních údajů zpracovává osobní údaje fyzických osob podle následujících pravidel.

 

 

 

Osobní údaje, které zpravidla zpracováváme:

 

 

 

  1. Identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, datum narození)
  2. Kontaktní údaje (zejména adresu bydliště nebo pobytu, email, telefon)
  3. Údaje o sportovní a trenérské činnosti (členství v oddílu, číslo závodní licence, výsledky ze závodů, role v SB2)
  4. Údaje o zdravotním stavu sportovců (zejména preventivní zdravotní výsledky)

 

 

 

Účely zpracování osobních údajů, jejich právní titul a doba uchovávání:

 

 

 

Identifikační a kontaktní údaje zpracováváme na základě plnění právní povinnosti (zejména zákon zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu). Tyto údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestane fyzická osoba vykonávat činnost, pro kterou je ČSKB evidován/a (např. ukončení členství).

 

Identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o sportovní a trenérské činnosti zpracováváme na základě oprávněného zájmu pro účely vedení členské základny, evidenci v souvislosti s poskytováním dotací, pořádání závodů a školení, a ostatní činnosti související s činností spolku. Tyto údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestane fyzická osoba vykonávat činnost, pro kterou je SB2 evidován/a (např. ukončení členství).

 

Údaje o zdravotním stavu sportovců zpracováváme na základě souhlasu pro účely prokázání zdravotní způsobilosti sportovců na závodech. Tyto údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestane fyzická osoba být SB2 evidován/a.

 

Identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o sportovní činnosti zpracováváme též v rezervačním systému jehož systém je přílohou těchto informací.

 

 

 

Osobní údaje mohou být předávány z důvodu naplnění výše uvedených účelů těmto příjemcům:

 

 

 

·        PTÚ-Pražské tělovýchovné unii z.s.,Hanušova 347/16, Praha 4 , SCS ČUS

 

·        Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),

 

·        příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

 

 

 

Z důvodu oprávněného zájmu za účelem zpravodajské činnosti a poskytování informací o sportovní a související činnosti SB2, popř. této činnosti jejich členů mohou být dále zveřejňovány osobní údaje včetně fotografií, videa, zvukových záznamů a sportovních výsledků zejména na webu SB2, popř. na běžně užívaných sociálních sítí.

 

 

 

Každá fyzické osoba, jejíž údaje jsou SB2 zpracovávány že může požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, námitku popř. právo na přenositelnost.

 

 

 

Kontakt

Areál správce
tel. +420.728 160 138        

Chata správce
tel. +420.602 663 354

NÁMĚTY ...
PŘIPOMÍNKY ...
STÍŽNOSTI ...

Loading...

Aktuality

Krátké zprávy

Běchovická korunka 2019

DALŠÍ ZÁVOD BĚCHOVICKÉ KORUNKY 2019 SE USKUTEČNÍ  3.4.2019


!!!!JOGA pro děti nově!!!!

 Jóga pro děti vychází z jógy pro dospělé, je však speciálně přizpůsobena jejich schopnostem. Děti cvičí pozice vybrané jim na míru - nečeká je skládání těla do preclíku ani stoje na hlavě. Většinou se jedná o pozice inspirované přírodou a zvířaty, které se učí formou vyprávění příběhů. Vyzkouší si tak, jaké je to být horou, stromem, kočkou, lvem či kobrou. Díky této projekci působí jóga kladně na jejich představivost. Aktivní děti jóga zklidní a naučí se koncentrovat, tišším dětem pomůže jóga vybudovat sebevědomí. Cvičení zlepšuje zdraví a zvyšuje stupeň fyzické zdatnosti, flexibility, síly a rovnováhy. Udržuje kostru zdravou, silnou a pružnou. Jedna lekce trvá 30 minut.