Jste zde: Domácí stránka |
Sokol Běchovice > Sportovní oddíly > In-line > Historie in-line oddílu

Historie in-line oddílu

2007

In-line oddíl,začal formovat svoji činnost a členskou základnu na jaře 2007, kdy noví členové oddílu nezaháleli a díky nezvykle příznivým teplotám v průběhu měsíců března a dubna testovali v podstatě nepřetržitě naši tehdy nově dostavěnou in-line dráhu.

Odrazilo se to i na výsledcích roku 2007, kdy měl oddíl 13 členů a mezi úspěchy tohoto roku lze řadit hlavně výsledky těchto členů oddílu: 

J.Hroudová  10.místo celkově v Life in-line / 1.místo v kategorii nad 40 let /   M.Karová   18. místo celkově v Life in-line / 7.místo v kategorii nad 20 let / P.Zajpt   7.místo celkove v Life in-line / 2.místo v kategorii/ T.Havel   53.místo celkově v Life in-line M.Nepovím 54 místo  v Life in-line

V tomto roce jsme krom účasti na mnoha závodech uspořádali také dva  závody na naši dráze                       

  • 1)  „Russel Athletic Free Skating“ 26.5.2007 společně se spol. Freesport   
  • 2)  „1.závod ve víceboji na uzavřeném silničním okruhu, 11.8.2007 společně se Svazem KB

Oba závody byly určeny pro všechny věkové kategorie a zvláště druhý závod měl takový úspěch,že byl pro roce 2008 vyhlášen jako  Mistrovství ČR.

2008

Počátkem roku 2008 jsme začali uvažovat také o dětském oddíle, celého projektu výchovy nejmladších členů se ujal Milan Horn a začal s tréninky 3x týdně/ úterý ,čtvrtek a neděle od 18,00 hod - za jeho mravenčí práci patří Milanovi náš velký dík/. Oddíl má nyní již 38 členů a to hlavně z řad nejmladších.

Oddíl organizoval krom již tradičních závodů 17.5. „Russel Athletic Free Skating“ a 10.8. Mistrovství ČR , také nový seriál čtyř závodů nazvaný „Běchovická korunka 2008“, který se konal každou první středu v měsíci i ten si nakonec našel své příznivce a tak vždy první středu v měsících /červen,červenec,srpen a září/ se bojovali na naší dráze závodníci všech věkových kategorii na třech různých distancích/závěrečného závodu se zúčastnilo celkem 70 závodníků/

2009

 Oddíl se stabilizoval na 40 trénujících a závodících členech a to hlavně z řad nejmladších. Trénink vede stále Milan Horn a v době jeho nepřítomnosti R.Fajkus oba si zaslouží poděkování za celoroční soustavnou přípravu našich nejmenších závodníků. Poprvé jsme také vyrazili na soustředěn,které se konalo blízko Lipenské nádrže a stezky Nová Pec – Stožec. Určitě si to příští rok zopakujeme všem se nám tam moc líbilo

Oddíl organizoval krom již tradičního  Mistrovství ČR na dlouhé dráze/16.8.2009/, také seriál závodlů „Běchovická korunka 2009“,nově se rozšířil na 6 závodů konaných každou první středu v měsíci počínaje dubnem a zářím konče,díky grantu hl.města Prahy,pomoci MČ Praha Běchovice a sponzorovi www.inlinesport.cz obdrželi krom tradičních diplomů a medailí pro nejmenší/paní Fajkusová díky/ i poháry první tři závodníci v každé kategorii průběžného hodnocení.

Kontakt

Areál správce
tel. +420.728 160 138        

Chata správce
tel. +420.602 663 354

NÁMĚTY ...
PŘIPOMÍNKY ...
STÍŽNOSTI ...

Krátké zprávy

Běchovická korunka 2020

Další závod Běchovické korunky 2020 se uskuteční 1.4.2020


!!!!JOGA pro děti nově!!!!

 Jóga pro děti vychází z jógy pro dospělé, je však speciálně přizpůsobena jejich schopnostem. Děti cvičí pozice vybrané jim na míru - nečeká je skládání těla do preclíku ani stoje na hlavě. Většinou se jedná o pozice inspirované přírodou a zvířaty, které se učí formou vyprávění příběhů. Vyzkouší si tak, jaké je to být horou, stromem, kočkou, lvem či kobrou. Díky této projekci působí jóga kladně na jejich představivost. Aktivní děti jóga zklidní a naučí se koncentrovat, tišším dětem pomůže jóga vybudovat sebevědomí. Cvičení zlepšuje zdraví a zvyšuje stupeň fyzické zdatnosti, flexibility, síly a rovnováhy. Udržuje kostru zdravou, silnou a pružnou. Jedna lekce trvá 30 minut.