Jste zde: Domácí stránka |
Sokol Běchovice > Sportovní oddíly > In-line > Historie in-line oddílu

Historie in-line oddílu

2007

In-line oddíl,začal formovat svoji činnost a členskou základnu na jaře 2007, kdy noví členové oddílu nezaháleli a díky nezvykle příznivým teplotám v průběhu měsíců března a dubna testovali v podstatě nepřetržitě naši tehdy nově dostavěnou in-line dráhu.

Odrazilo se to i na výsledcích roku 2007, kdy měl oddíl 13 členů a mezi úspěchy tohoto roku lze řadit hlavně výsledky těchto členů oddílu: 

J.Hroudová  10.místo celkově v Life in-line / 1.místo v kategorii nad 40 let /   M.Karová   18. místo celkově v Life in-line / 7.místo v kategorii nad 20 let / P.Zajpt   7.místo celkove v Life in-line / 2.místo v kategorii/ T.Havel   53.místo celkově v Life in-line M.Nepovím 54 místo  v Life in-line

V tomto roce jsme krom účasti na mnoha závodech uspořádali také dva  závody na naši dráze                       

  • 1)  „Russel Athletic Free Skating“ 26.5.2007 společně se spol. Freesport   
  • 2)  „1.závod ve víceboji na uzavřeném silničním okruhu, 11.8.2007 společně se Svazem KB

Oba závody byly určeny pro všechny věkové kategorie a zvláště druhý závod měl takový úspěch,že byl pro roce 2008 vyhlášen jako  Mistrovství ČR.

2008

Počátkem roku 2008 jsme začali uvažovat také o dětském oddíle, celého projektu výchovy nejmladších členů se ujal Milan Horn a začal s tréninky 3x týdně/ úterý ,čtvrtek a neděle od 18,00 hod - za jeho mravenčí práci patří Milanovi náš velký dík/. Oddíl má nyní již 38 členů a to hlavně z řad nejmladších.

Oddíl organizoval krom již tradičních závodů 17.5. „Russel Athletic Free Skating“ a 10.8. Mistrovství ČR , také nový seriál čtyř závodů nazvaný „Běchovická korunka 2008“, který se konal každou první středu v měsíci i ten si nakonec našel své příznivce a tak vždy první středu v měsících /červen,červenec,srpen a září/ se bojovali na naší dráze závodníci všech věkových kategorii na třech různých distancích/závěrečného závodu se zúčastnilo celkem 70 závodníků/

2009

 Oddíl se stabilizoval na 40 trénujících a závodících členech a to hlavně z řad nejmladších. Trénink vede stále Milan Horn a v době jeho nepřítomnosti R.Fajkus oba si zaslouží poděkování za celoroční soustavnou přípravu našich nejmenších závodníků. Poprvé jsme také vyrazili na soustředěn,které se konalo blízko Lipenské nádrže a stezky Nová Pec – Stožec. Určitě si to příští rok zopakujeme všem se nám tam moc líbilo

Oddíl organizoval krom již tradičního  Mistrovství ČR na dlouhé dráze/16.8.2009/, také seriál závodlů „Běchovická korunka 2009“,nově se rozšířil na 6 závodů konaných každou první středu v měsíci počínaje dubnem a zářím konče,díky grantu hl.města Prahy,pomoci MČ Praha Běchovice a sponzorovi www.inlinesport.cz obdrželi krom tradičních diplomů a medailí pro nejmenší/paní Fajkusová díky/ i poháry první tři závodníci v každé kategorii průběžného hodnocení.

Kontakt

Areál správce
tel. +420.728 160 138        

Chata správce
tel. +420.602 663 354

NÁMĚTY ...
PŘIPOMÍNKY ...
STÍŽNOSTI ...

Krátké zprávy

Běchovická korunka 2024

Červnová Běchovická korunka 2024 se uskuteční 5.června 2024