Stanovy oddílu

Povinnosti člena

- zaplatit členské příspěvky na číslo účtu níže uvedené, úhrada vždy do konce března každý rok, možnost i jiné úhrady, např. 2 x za rok

- účastnit tréninků ( po dohodě s jednotlivými hráči, nejsou pravidelné )

- v sezóně se účastnit mistrovských utkání, které budou vždy stanoveny před začátkem, možno domluvit termíny zápasů individuálně

- po skončení sezóny se účastnit pokud možno různých turnajů

- odpracovat 10 brigádnických hodin v průběhu roku na chatě v Příchovicích nebo na sportovním areálu v Běchovicích nebo spolupořádat turnaje

- vždy 1 týden před tréninkem nebo zápasem informovat formou sms zprávy, případně telefonicky nebo e-mailem vedoucího týmu, že z vážného důvodu nemůžete přijít

- nominaci na mistrovský nebo rekreační zápas se daný hráč dozví min týden dopředu, + 1 náhradník, od pověřené osoby sjednávat zápasy

- v případě neomluvení bude účtována pokuta 100,- kč

- udržovat se v dobré fyzické kondici po celý rok , vedoucí mužstva určuje sestavu před každým zápasem podle momentální výkonnosti

Práva a výhody člena

- domací zápasy, startovné, sportovní potřeby  jsou již v ceně příspěvků

- veškeré potřebné věci, které jsou potřeba k fungování obou oddílů zajišťuje vedoucí týmů

- všichni hráči jsou hromadně pojištěny proti úrazu na základě dlouhodobé smlouvy mezi ČAST a pojišťovnou Kooperativa – úraz musí být zaznamenám v zápise

-- možnost zasílání aktuálních výsledků e-mailem každému hráči

- možnost získání dotace od Sokola Běchovice II. ( bude např.záležet, kolik brig.hodin odpracujeme )

Kontakt

Areál správce
tel. +420.728 160 138        

Chata správce
tel. +420.602 663 354

NÁMĚTY ...
PŘIPOMÍNKY ...
STÍŽNOSTI ...

Loading...

Stolní tenis

Krátké zprávy

Běchovická korunka 2024

Záříjová Běchovická korunka 2024 se uskuteční 4.září 2024 


Od září na areálu streatdance a cvíčo pro děti do 7 let

od září zahajujeme spolupráci se společností www.doublecookies.cz